ข่าว

06-28

The W World Corp. Plans to be Listed on NASDAQ

W World Corp., a biopharmaceutical company, announces its intention to get listed on NASDAQ on 2020/2021, opening speech by Professor Dr. OUDOM, Chairman of the W World Corp, June 28, 2020 at 0:00 a.m., New York.

06-09

Top companies choose Zhejiang,China

"As a member of our community, we always try the best to provide more support at such a special time." This is an official voice from Chevron China, which recently announced a donation of 2 million RMB to the China Women's Development Foundation to assist China in the fight against the epidemic.

05-21

How Ton is extraordinary

​In recent years,the market is flooded with air coins,Their life cycle is very short.Exactly,it also made many new members question the industry,very dissatisfied with blockchain practitioners.

05-11

ELAMA is going to be listed on LBank

ELAMACHAIN is an enterprise blockchain provider. It has built an optimized blockchain computing environment for enterprises and provided blockchain services, chatbot services, various applications and cryptocurrency payment systems for real life and e-commerce.

04-21

AMCAP:THE 21st CENTURY FINTECH COMPANY GO BEYOND ORDINARY

03-25

Lighthouse Launches Global Node

03-19

The most formidable competitor LWH WEBANK, along with stable coin EURT, contend for financial market.

03-18

Hytera เปิดตัวระบบวิทยุสื่อสารและโซลูชัน PoC ให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการสื่อสารมากขึ้น

เซินเจิ้น, จีน—18 ก.พ.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ เทคโนโลยี PoC ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ โดยไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาบริการวอยซ์ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรองรับภาพ ข้อความ วิดีโอ และข้อมูลมัลติมีเดียอื่น ๆ ด้วย การใช้งานเครือข่ายสาธารณะส่งผลให้ระบบวิทยุสื่อสารแบบ PoC มีศักยภาพสื่อสารได้ไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่ต้องอาศัยเครือข่ายเพิ่มเติมหรือรีพีทเตอร์แต่อ

บ้าน ก่อน 1 2 หาง

10 รายการต่อหน้า (หน้า 2 / 2) รวม 18 รายการ