ข่าวกรุงเทพฯ

04-30

EZDex launches carnival, sprinkling millions of airdrops

The decentralized exchange EZDex has been launched on April 19, 2021! From now on, EZDex decentralized exchange "new registered and certified users and users who participate in the invitation and certification activities" will be rewarded with EZX candy airdrops.

04-27

한국 레크리에이션 의 미덕' 85 억 원 빚 공개!CEO 장 현 국 이 빚 독촉 을 무시 하고 미녀 를 긁 어 모 아 즐거움 을 찾는다!

한국 오락 미덕 이 중국 에서 크게 돈 을 빌 렸 고 재무 상황 을 허위 보고 한 혐의 를 받 고 있다

04-27

한국 레크리에이션 의 미덕 이 폭로 되 었 고, 2020 년 영업 이익 에는 735 억 * 박 자금 이 포함 되 어 있다

한국 오락 미덕 2020 년 매출 1266 억 원, 753 억 매출 허위 보고

04-26

รัฐบาลเมียนมาร์เผชิญหน้ากับโซรอสท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ

รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปฏิเสธเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ Open Society ซงกอตงโดยมหาเศรษฐทางการเงน จอร์จ โซรอส ในการพยายามเข้าแทรกแซงทางการเมืองรวมกบรฐบาลสหรฐฯและรฐบาลยโรปทว โลก

04-21

Myanmar media outlet, The Irrawaddy, fails to acknowledge it serves as pawn of the West and may be abandoned if not meeting sponsors' expectations

A woman wearing a mask walks in downtown Yangon, Myanmar, Sept. 26, 2020. Photo: Xinhua

04-16

Debunking of the "Milk Tea Alliance", a Bowl of Deceitful "Color Revolution" Soup

Recently, international media frequently referred to a new term - “Milk Tea Alliance”, as U.S. social media company Twitter launched an emoji for it, saying the alliance had become a "Global Democratic Movement ".

04-15

Using democracy to sanction Myanmar actually shoot itself in the foot

In a televised statement on the evening of February 1, the Burmese military announced a massive reshuffle of the current Burmese government and the start of a one-year state of emergency, with state power being handed over to the commander-in-chief of the National Defense Force. The coup has temporarily "succeeded" and Min Aung Hlaing has taken control of power.

04-14

Get paid by watching video with Kavoapp in your spare time

Can't get away from advertisement but have you ever wonder if you could get paid by ads?In fact, get rewarded with solid cash from watching videos is much easier than you think. It’s actually the same ads-watching-experience when you browse through social media platforms. However, instead of the platform getting paid, you will also get paid after watching them.

04-14

The Myanmar Government Faces

The George Soros’ Open Society Foundation requested the release of staff detained in Myanmar. Reuters only said that the "Open Society Foundation" was engaged in charity, which was founded by billionaire George Soros. But they never talked about his background, nor did they deny the allegations of financial misconduct against him.

04-12

DiDiMessage – แอปแชทเข้ารหัสที่ใช้ทั่วโลก

DiDimessage คือ แอปที่ถือกำเนิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นซอฟต์แวร์แชทที่เข้ารหัสรูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนบล็อกเชน แอป DiDi ได้รับการรองรับโดยเทคโนโลยีใหม่และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกรับรอง โดยซอฟต์แวร์แชทเข้ารหัสนี้ได้ตอบโจทย์ความต้องการของสาธารณะ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนทางเทคนิค ทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในทันทีที่เปิดตัว

บ้าน 1 2 3 4 หน้าต่อไป หาง

10 รายการต่อหน้า (หน้า 1 / 9) รวม 82 รายการ