ล่าสุด

11-29

Democracy vs hypocrisy: Biden’s ‘Summit for Democracy’ | The Bottom Line

11-22

2U—แพลตฟอร์มโซเชียลตอบแทนผู้ใช้ด้วยหุ้นบริษัทเพียงใช้งานและเชิญสมาชิกคนอื่นเข้าร่วม

2U—แพลตฟอร์มโซเชียลตอบแทนผู้ใช้งาน—ได้เปิดตัวสู่ตลาดทั่วโลกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2021 ระหว่างการจัดงานประชุม United Nations Commutech โดยเน้นประโยชน์ของแพลตฟอร์มให้บริการทั่วโลกในยุค 5G

11-21

Parami Temple Spokesperson Sayadaw U Pandava in the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara.

(WAki International Media Center 18th November) The 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara, speeched by Parami Temple Spokesperson, Sayadaw U Pandava .

11-19

The speech of Sayadaw U Sandavara, the speaker of Parami Temple on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara

(WAki International Media Center 17th November) The 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara, speeched by Sayadaw U Sandavara, the speaker of Parami Temple .

11-18

The 100th days Memorial Service of the Late Respected King of Relic, Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara, speech by Sayadaw U Wei Pulla, the speaker of Parami Temple

(WAki International Media Center 17th November) The speech of Sayadaw U Wei Pulla, the speaker of Parami Temple on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021

11-18

The 100th days Memorial Service of the Late Respected King of Relic, Aggha Mahasaddhamajotikadaja Sayadaw U Kittivara, speech by Sayadaw Baddanta Candobhasa, the speaker of Parami Temple

(WAki International Media Center 17th November) The speech of Sayadaw Baddanta Candobhasa, the speaker of Parami Temple on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021 :

11-17

The official enshrining of the Buddha statute, the late Sayadaw U Kittivara statute and the Waki Thousand Kg Relic Pagoda

The speech of Mr. Teo Choo Guan, President of Waki Relic Musuem on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021 :

11-16

Speech of Mr. Teo Choo Guan , President of Waki Relic Musuem on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara

The speech of Mr. Teo Choo Guan, President of Waki Relic Musuem on the 100th days Memorial Service of the Late Most Respected King of Relic, Sayadaw U Kittivara on 7th Novemeber 2021 :

11-09

BYD ADL Enviro400EV Double Deck Electric Bus Fleet Used as VIP Transportation for World Leaders at COP26

BYD ADL Enviro400EV electric buses provide zero-emissions transportation for world leaders at COP26.

11-04

ยอดขายทั่วโลกมากกว่า 6 ล้านชิ้น พบกับความเป็นมาของ VOOPOO VINCI

VOOPOO คือ หนึ่งในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์ VINCI ทั่วโลกมากกว่า 6 ล้านชิ้น ถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแล้วห